Per Gjendem: 70 år siden «D/S Donau» og jødetransporten 26. november 1942.

lørdag 1. desember 2012

Skampletten som norske historikere ikke snakket høyt om i etterkrigstida. Norsk politi ikke mindre nådeløse enn nazistenes Gestapo. Men nå ber politietaten, på fedrelandets vegne, våre  jødiske landsmenn, rett nok deres etterkommere, om unnskyldning – for første gang. Vi er ikke  lenger symbolske apekatter, ute av stand til å se, høre og tale.  Den selvgode norske prektigheten står  til forfall.

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Slekt fra Dryna i Vatne

mandag 19. november 2012

Da jeg for første gang tok fatt på å fortsette min fars slektforsking på slekta fra Ytre Hoem i Vågøy kapellani i  Ytre Fræna prestegjeld, hadde jeg ingen anelse om at jeg, blant andre utposter,  skulle ende i øygarden på Nøre Sunnmøre, nemlig på øya Dryna. Dette var like overraskende som å finne ukjent slekt i Kvernes og Averøy.  Aktiviteten fører liksom dit haren hopper. Jeg er ikke lenger aktiv deltaker i lokallaget Dis-Molde, som jeg  for øvrig var med å starte sammen med de gode kompisene Arne Berg og Jonny Berild. Det bør sies at jeg aldri har hatt ambisjoner av å ble sammenliknet med de lokale bygdebokforfatterne i distriktet. Heller ikke knytter jeg noen form for prestisje til dette moderne hobbyforetaket, distrikttilknyttet slektgransking. Temperament og påståelighet på diverse slektforum røper imidlertid at det store gross informasjonssankerne nok har ambisjoner om å overgå meddebattantene når det gjelder presise bestemmelser. Oftest ligger selvbedraget like om hjørnet, for  de fleste kommer aldri lengre enn ut av sitt eget snevre spinn. Engasjementet kan  nok i praksis fortone seg lovmessig som omvendt proporsjonalt med saklighet og nøkternhet i vurderingene. Jeg har aldri bekymret meg over at andre granskere ikke alltid ender opp i samme betraktninger som mine, de om det! For  slektforsking vil for det meste dreie seg om noe mindre enn sannheten, selv om våre idealer ideelt sett alltid vil  tilstrebe høyest mulig  presisjon.

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Oliver H. Langeland

torsdag 15. november 2012

Innledning:

Yngre og framgangsrike, oftest å oppfatte som opposisjonelle krigshistorikere,  holder stadig kruttet tørt i striden med det navlebeskuende  korpset av historiske tradisjonalister ved Heimefrontsmuséet på Akershus.

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Hiardemaal

tirsdag 6. november 2012

Ved tilbakeblikk på en erfaringsrik 20-årsperiode som lokalhistoriker, kan jeg hevde at det sterke trønderske bidraget til Moldes kjøpmannskap fram til etableringen som egen kjøpstad 1742, samtidig med nabobyen Kristiansund, må sies å være blitt lite flatterende framstilt i den herværende regionale forskningslitteraturen. De to første bindene av byhistoria mer antyder enn påpeker. Hvis det ikke hadde vært for postmester Jens Collin i Molde på slutten av 1800-tallet, hadde vi derfor hatt heller lite fakta å skilte med. Postmesteren ble født i Trondheim 23. september 1830. Faren er oberstløytnant Niels Christian Collin, gift med Anna Christine Gaarder. En av forfedrene var amtmann i Romsdal.  Collin var ei av Trondheims mest prominente patrisierfamilier og innvandret  via Røros. John Harry Aarønes som er utflyttet moldenser til Florø i Sogn og Fjordane, har en utførlig artikkel om Moldes berømte postmester Jens Nielsen Collin på hjemmesiden «Moldefolk».

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Niels Olsen Brunvold

tirsdag 6. november 2012

Romsdal pawnbook shows that Trondheim citizen Niels Christensen Hjardemaal at Kanestrøm, Nordmøre, on Jun 6 1705 let Niels Olsen (Vågøy) rent 3 vog of Brunvold, Harøy, Aukra parish and at the same time 3 vog to Knut Rasmussen at Brunvold. His father Trondheim citizen Christen Povelsen Hjardemaal on Jun 30 1705 owned Nør-Heggdal, Jendem (inclusive subsidiary farms) and Rødset in Fræna, according to debt billet.

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Eli Olsdtr. Vogøe

tirsdag 6. november 2012

Innledning:

Atter en gang opplever jeg nær sagt tiggergang etter  slektopplysninger og kildetilfang fra min personlige forskerbase, og klok av erfaring gir jeg bare unntaksvis  da også assistanse, vel å merke så lenge den innpåslitne henvendelsen forekommer på seriøse og dannede premisser,  langt fra gjette-konkurransene innen  diverse, luftige  DIS-forum. Dette  er nybegynnernes boltreplass, men besøkes også av veteranene når uventet informasjon en sjelden gang bringes til torgs. Hovedinntrykket er dessverre flau sekterisme. 

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Goksøyr-forliset 1880

onsdag 3. oktober 2012

 

 

Bilde: Minnesteinen for Goksøyr-ulykka 1880.

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Fiskerbønder på Knardal Nr.1

onsdag 3. oktober 2012

Innledning:

Naturligvis ønsker de fleste å kjenne nærslekta si anskueliggjort fra flere synsvinkler. For de mest ihuga fører nyfikna til studium av mennesker i tidligere tider, helst så korrekt attover som det lar seg gjøre å dokumentere. Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Minneord over Astrid Jørgine Gjendem, 1909-2012

lørdag 8. september 2012

Les resten av dette innlegget »

Per Gjendem: Romsdalsk pionertid i samferdelshistorien

torsdag 19. juli 2012

Ekteparet Andreas Aarø og Hildur Næss presentert i en genealogisk sammenheng.

Les resten av dette innlegget »